pl/en

Oferujemy coaching indywidualny dla osób na wszelkich stanowiskach menedżerskich, kierowniczych i liderów grup funkcyjnych (kierownik, brygadzista, lider produkcji, kierownik projektu, opiekunowie procesów biznesowych), jak i dla członków zespołów lub grup projektowych.

Pomagamy:

  • rozwinąć kompetencje zarządcze (np. delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz/lub egzekwowania rezultatów pracy)
  • budować i wzmacniać autorytet lidera grup zadaniowych lub lidera zespołu, z którego się wywodzi
  • udoskonalić kompetencje komunikacyjne i motywacyjne osób pracujących w strukturze funkcyjnej (czyli z zakresu tzw. lateral leadership)
  • wzmocnić umiejętności prezentacyjne i autoprezentacyjne
Zobacz wszystkie opinie