pl/en

Nasze szkolenia są ściśle dostosowane do potrzeb naszych klientów. Mówimy nie tylko do rzeczy, ale również do ludzi. Dlatego oferujemy gotowość do opracowania scenariusza szkolenia, ale nie gotowe scenariusze szkolenia. Nasi uczestnicy zdobywają rzetelną wiedzę psychologiczną i przekładają ją na konkretne działania w życiu zawodowym. Przygotowujemy i realizujemy pojedyncze szkolenia, jak i cykle szkoleniowe. Przykładowe tematy naszych projektów szkoleniowych to:

  • budowanie współpracy w zespole
  • budowanie relacji z partnerami biznesowymi w nowoczesnym środowisku biznesowym (np. dla pracowników, którzy dopiero rozpoczynają karierę w organizacji)
  • bdalna i tradycyjna obsługa klienta w środowisku międzynarodowym
  • budowanie autorytetu przełożonego w zespole
  • motywowanie zespołu
  • rozwijanie kompetencji osobistych wpływających na efektywność pracy (asertywność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach)
  • kształcenie umiejętności prezentacyjnych i autoprezentacyjnych w biznesie
  • wsparcie dla pracownikówo zajmujących się przenoszeniem procesów biznesowych – transitions)

Chcemy, aby szkolenia były dla naszych klientów ważnym doświadczeniem, które przyniesie im rzeczywistą wartość praktyczną. Zanim staniemy przed nimi w sali szkoleniowej, prowadzimy indywidualne lub zespołowe rozmowy z uczestnikami i organizatorami szkolenia, aby trafniej zaprojektować nasze spotkanie.

Zobacz wszystkie opinie