pl/en

Facylitacja to nowy rodzaj usługi biznesowej. Facylitator wspiera grupę uczestników w opracowaniu rozwiązania problemów lub w ich zdiagnozowaniu. Jego rola polega na zaproponowaniu możliwie najlepszych ram dla procesu decyzyjnego. Owocem jest konkretna, wiążąca decyzja, podjęta i zaakceptowana przez uczestników spotkania. Zanim strony przystąpią do wspólnej pracy, wybór osoby facylitatora powinien być zaakceptowany przez wszystkie strony biorące udział w tym procesie, a sam facylitator ma obowiązek pozostać bezstronny i niezależny podczas całości prac.

Warto rozważyć facylitację w sytuacji, kiedy:
  • potrzebne jest konkretne rozwiązanie, które uwzględni perspektywę wielu stron
  • organizacja przechodzi przez proces zmian i konieczne jest wypracowanie nowej struktury funkcjonowania
  • konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników w pracy nad nowym procesem biznesowym
  • grupa osób chce lub powinna rozwiązać sytuację konfliktową i wypracować nowe zasady komunikowania się
  • powstaje głęboka potrzeba dyskusji, prowadzonej i ustrukturyzowanej przez bezstronnego facylitatora

Oferujemy skuteczne wsparcie facylitacyjne, sprawdzone podczas wielu sesji biznesowych, których celem było opracowanie nowego rozwiązania lub wdrożenie strategicznych decyzji biznesowych.

Zobacz wszystkie opinie